Последна промяна на:

АВТОБИОГРАФИЯ

Име:

Стефка Стоянова Фиданова

Дата на раждане:

14.02.1964

Националност:

България

Домашен адрес:

ул. Рачка №36, ап.23, 1618 София, България

Служебен адрес:

ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 25A, 1113 София, България

Телефон:

+359 2 9796 642

Служебен E-mail:

stefka.fidanova@iict.bas.bg

ОБРАЗОВАНИЕ

Oсновно: 1971-1978 - 6-то Основно Училище "Св. Никола" гр. Ст. Загора.

Средно: 1978-1982 - Математическа Гимназия "Гео Милев" гр Ст. Загора.

Висше: 1982-1988 - Факултет по Математика и Информатика на СУ "Св. Климент Охридски" - Магистър по Математическо Моделиране.

Дисертация: 1999 - Образователна и научна степен Доктор по Информатика - Тема на дисертацията: "Синтез на Систолически Масиви" - Научен ръководител: проф. д-р Райчо Лазаров, Texas A&M University,USA - Научен консултант: проф. Христо Джиджев, Los Alamos National Lab., USA.

Дисертация: 2023 - Доктор на науките по Информатика - Тема на дисертацията: "Метод на мравките за решаване на комбинаторни оптимизационни задачи".

Езици: Английски - писмено и говоримо, Френски - писмено и говоримо, Руски - писмено и говоримо.

Компютърни езици: Fortran, C/C++, MPI.

Операционни системи: UNIX, Linux, MSDOS, Windows.

Други

Теглене на филм: Ants_movie.mpg

Професионални данни

 • 1988 - 1989 - следдипломна специализация, Институт по Паралелна Обработка на Информацията, Българска академия на науките - тема: Паралелни Алгоритми -отговорник: ст. н.с. Христо Джиджев.
 • 1989 - 1992 - докторантура по информатика, СУ "Св. Климент Охридски".
 • 1993 - 1998 - математик, Институт по Паралелна Обработка на Информацията, Българска Академия на Науките.
 • 1995 - 6 месеца специализация, Institute of Applied Mathematics and IMAG - Centre National de Recherche Scientifique - LMC, Grenoble, France, supported by French Ministry of Education - Parallel Architectures - responsible - prof. Denis Trystram..
 • 1999 - 1 година специализация след докторантура, Institute National de Recherche en Informatique et en Automatique,Sophia-Antipolis, France - Automatic Differentiation - responsible - prof. Laurent Hascoet.
 • 2000 - 2002 - стипендия на името на Мария Кюри отпускана от Европейската Комисия, IRIDIA Universite Libre de Bruxelles, Belgium - Combinatorial Optimization Problems - responsible - prof. Marco Dorigo.
 • 2003 - 2005 - главен асистент, Институт по Паралелна Обработка на Информацията, Българска Академия на Науките.
 • 2005 - 2016 - доцент, Институт по Паралелна Обработка на Информацията, Българска Академия на Науките.
 • 2007 - 3 месеца поканен професор, University of Malaga, Spain.
 • 2016 – до сега - професор, Институт по Информационни и Комуникационни Технологии (бивш Институт по Паралелна Обработка на Информацията).
 • Научни интереси

 • Паралелни Алгоритми и Архитектури.
 • Метаевристични методи за дискретна оптимизация (ants algorithms, tabu search, simulated annealing, genetic algorithm) и приложението им за задачи от промишлеността и реалния живот (икономика, телекомуникации, биология и др.).
 • Математическо моделиране.
 • Публикации

  Списък с публикации.